Tekniske data og bilete av verstasjonen

Verstasjonen er for det meste sett saman av billige deler kjøpt på nettet. All data innsamling skjer via eit 1-wire nettverk kopla til ein Linux pc via serieporten. Programmet OWW styre innsamlinga av data som vert lagt inni ein MySQL database. Dei fleste instrumenta er kjøpt hjå "Hobby boards" , vindmåler, fuktighetsmålar, barometer og MasterHUB.

Temperatursensor kan kjøpast hjå hobby boards eller bestilla prøveeksemplar hjå Maxim

Har 8 temperaturmålinger rundt omkring. Inne har eg måing i stova og på kjøkkenet. Ute er det ein følar i vindmålaren, i vassmålaren som kan varmast opp om vinteren, i pagodaen er det to DS1820 lause følarar og ein i fuktigheitsmålaren og så er det ein nederst i søyla.

Maksimalmålinger